Kirjaudu


Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ilpon Katiska Oy

Yhteystiedot:
Hovilantie 31
62500 Evijärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Palomäki
toimisto@ilponkatiska.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja mahdolliset tarjouskyselyt annettuine tietoineen.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tilauksissa

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tarjouskyselyissä tai muissa vastaavissa yhteydenotoissa

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
asiakkaalle toimitetut tarjoukset

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: toimisto@ilponkatiska.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Kirjanpitoa ampuma-aseasioissa ja patruunoiden myynnissä säätelee ampuma-aselaki.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä asioidessa myymälässämme, olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme, tai verkkosivuilta tehtyjen tilausten tai tarjouspyyntöjen yhteydessä. Yritysasiakkaiden tietoja saatetaan päivittää julkisista rekistereistä, kuten YTJ.fi ja verkkolaskuosoite.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ilpon Katiska Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme tietoja yrityksille Husqvarna Oy ja Andreas Stihl Oy heidän valmistamien rekisteröitävien tuotteiden oston yhteydessä takuurekisteröintiä varten. Yritykset on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten luvanvaraisten ampuma-aseiden vastaanoton tai luovutuksen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kauanko laki siihen edellyttää

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Ilpon Katiska Oy
Hovilantie 31
62500 Evijärvi

info@ilponkatiska.fi
y-tunnus: 2404114-9

Maksupalveluntarjoaja
Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7)
Olemme avoinna
ma - pe 9 - 17
la 9 - 14
su suljettu